Obraz
Obraz
  • Obraz
  • Obraz
  • Obraz

 Znamy już wyniki XVI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy!

Kliknij tutaj, by zobaczyć relację z Balu Mistrzów Sportu Warszawy.

Kliknij tutaj, by zobaczyć wyniki.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XVI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2015 roku odbędzie się 29 stycznia 2016 r., tradycyjnie podczas Balu Mistrzów Sportu Warszawy w hali widowiskowo-sportowej „ARENA URSYNÓW” przy ul. Pileckiego 122.


Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło przygotowania do przeprowadzenia XVI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2015 roku, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowych Stolicy. Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu wśród mieszkańców Warszawy oraz wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Osobowość Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku.

Zwycięzcy w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniach 7 – 21 stycznia 2016 r. Wyboru zwycięzców pozostałych kategorii dokona Kapituła Plebiscytu, której przewodniczy Pani Irena Szewińska.

Spośród kandydatów w kategorii Najlepszy Sportowiec Roku oraz Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku Kapituła Plebiscytu dokona wyboru sportowców, którzy wezmą udział w powszechnym głosowaniu internetowym na Najpopularniejszego Sportowca Roku.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XVI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2015 roku odbędzie się 29 stycznia 2016 r., tradycyjnie podczas Balu Mistrzów Sportu Warszawy w hali widowiskowo-sportowej „ARENA URSYNÓW” przy ul. Pileckiego 122.

Kapituła Plebiscytu

Na mocy Zarządzenia nr 1430/2015 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2015 r. powołano Kapitułę Plebiscytu, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem XVI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2015 roku.Obraz

Dorota Idzi

Obraz

Irena Szewińska
Przewodnicząca Kapituły

Obraz

Teresa Sukniewicz-Kleiber

Obraz

Jerzy Engel

Obraz

Ryszard Szurkowski

Obraz

Andrzej Supron

Sekretarza Kapituły Plebiscytu powołuje Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy spośród pracowników Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy. Kapituła Plebiscytu wyłania zwycięzców zgodnie z Regulaminem Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXVII/562/2011, w następujących kategoriach:

1. Najlepszy Sportowiec Roku,
2. Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku,
3. Trener Roku,
4. Sportowa Osobowość Roku,
5. Nadzieja Olimpijska.

Zwycięzcy w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy.

Kapituła Plebiscytu rozpoczyna swoje obrady po zakończeniu naboru kandydatów do poszczególnych kategorii plebiscytowych tj. po 12 listopada 2015 r.

© 2016 Urząd m.st. Warszawy. Wszelkie prawa zastrzeżone