Obraz
Zagłosuj w plebiscycie
  • Obraz
  • Obraz
  • ObrazXVIII Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy

ZGŁOSZENIA KANDYDATUR do Plebiscytu zostały zakończone 15 listopada.


Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 2 lutego 2018 r., podczas Balu Mistrzów Sportu Warszawy w hali „Arena Ursynów” przy ul. Pileckiego 122.


Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło przygotowania do przeprowadzenia XVIII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2017 roku, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowych Stolicy. Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu wśród mieszkańców Warszawy oraz wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Osobowość Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku. .

Zwycięzcy w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniach 10 – 23 stycznia 2018 r. Wyboru zwycięzców pozostałych kategorii dokona Kapituła Plebiscytu, której przewodniczy Pani Irena Szewińska.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XVIII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2017 roku odbędzie się 2 lutego 2018 r., tradycyjnie podczas Balu Mistrzów Sportu Warszawy w hali widowiskowo-sportowej „ARENA URSYNÓW” przy ul. Pileckiego 122.

Kapituła Plebiscytu

Na mocy Zarządzenia nr 1566/2016 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. powołano Kapitułę Plebiscytu, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem XVII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku.Obraz

Irena Szewińska
Przewodnicząca Kapituły

Obraz

Dorota Idzi

Obraz

Teresa Sukniewicz-Kleiber

Obraz

Jerzy Engel

Obraz

Andrzej Supron

Obraz

Ryszard Szurkowski

Kapituła Plebiscytu wyłania zwycięzców zgodnie z Regulaminem Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXVII/562/2011 w następujących kategoriach:

1. Najlepszy Sportowiec Roku
2. Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku
3. Trener Roku
4. Sportowa Osobowość Roku


Zwycięzcy w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy.
Zagłosuj w Plebiscycie

© 2017 Urząd m.st. Warszawy. Wszelkie prawa zastrzeżone