Obraz
  • Obraz
  • ObrazXXI Plebiscyt na Najlepszych Sportowców WarszawyGłosowanie internetowe
w dniach
15-28.02.2021


Formularz głosowania

Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło przygotowania do przeprowadzenia kolejnej edycji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowych Stolicy. Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu wśród mieszkańców Warszawy oraz wyłonienie zwycięzców.
W tym roku, z powodu pandemii SARS-CoV-2 uniemożliwiającej przeprowadzenie wielu krajowych i międzynarodowych imprez sportowych, organizatorzy i Kapituła Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy podjęli decyzję o zmianie formuły Plebiscytu za rok 2020.
Kapituła Plebiscytu dokona wyboru Najlepszego Sportowca Warszawy 20-lecia spośród zwycięzców kategorii Najlepszy Sportowiec Roku i Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku z ostatnich 20 lat tj. od pierwszej edycji Plebiscytu.
Spośród zwycięzców kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku z ostatnich 10 lat (od 10 lat ta kategoria wybierana jest w Plebiscycie) internauci, w powszechnym głosowaniu wybiorą Najpopularniejszego Sportowca Warszawy 10-lecia.
Już niedługo, na naszej stronie pojawi się możliwość głosowania na swojego faworyta. Każdy z głosujących będzie mógł oddać tylko jeden głos – głosy zdublowane nie będą brane pod uwagę. Zapraszamy do czynnego udziału w głosowaniu, a może to właśnie ktoś z Was wygra nagrody od m.st. Warszawy.

W tej wyjątkowej edycji Plebiscytu, ograniczonej panującą pandemią SARS-CoV-2, Kapituła Plebiscytu wyłoni zwycięzcę w kategorii Najlepszy Sportowiec Warszawy 20-lecia.

W powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy wyłoniony zostanie zwycięzca w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Warszawy 10-lecia.

Podstawy prawne organizacji Plebiscytu
1. UCHWAŁA nr LXI/1640/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej (tekst jednolity) – załącznik nr 2 stanowi Regulaminem Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy.
2. ZARZĄDZENIE nr 1503/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30.12.2020 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 20-lecia.
3. ZARZĄDZENIE nr 1504/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30.12.2020 roku w sprawie powołania Kapituły XXI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 20-lecia.

© 2021 Urząd m.st. Warszawy. Wszelkie prawa zastrzeżone | Deklaracja dostępności | Polityka prywatności